Menu

Pædofilipolitik

Nibe Boldklub modarbejder aktivt pædofili.

Nibe Boldklub følger Dansk Boldspil Unions opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt, og arbejder derfor aktivt med at forebygge og afsløre forsøg på pædofili.

Nibe Boldklubs bestyrelse har derfor besluttet, at benytte den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) §36 giver mulighed for.

Klubben vil med regelmæssige intervaller tjekke, hvorvidt klubbens trænere, holdledere og andre der har omgang med børnene, er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

Forebyggelse er som bekendt bedre end helbredelse, og vi opfordrer derfor samtidig til, at emnet kan drøftes i en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, der dog skal forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn.

Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sager videregives til myndighederne, såfremt forældre, trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes at være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili.

Nibe Boldklub er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene for de oplysninger, der videregives fra registeret, og klubben har samtidig etableret en administrativ procedure for kontrollen.

Kontaktperson i klubbens aktive indsats mod pædofili er: Helle Boddington  (Frivillig med kontakt til bestyrelsen).

 Juridiske forhold

Hvad tjekkes: 

 I henhold til bekendtgørelsen af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister § 36 vedrører de oplysninger, der er mulighed for at indhente, domme vedrørende Straffelovens § 222, 224, 225, og 235, samt § 210, og 232 for forhold begået mod et barn under 15 år.

  • 222, 224, 225, og 235 omhandler seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedrørende distribution og salg af utugtige fotografier, film og lignende af børn.

 Personer, der er straffet for seksuelle forhold mod unge i alderen 15-18 år, er ikke omfattet af kontrolmuligheden, idet de i givet fald er straffet i henhold til Straffelovens § 223 (den såkaldte lærerparagraf).   Bekendtgørelsen giver således heller ikke mulighed for at indhente oplysninger om domme for anden kriminel aktivitet, eksempelvis tyveri eller narkotikahandel.

Hvem tjekkes: 

 Det Centrale Kriminalregister videregiver kun oplysninger om personer, der som led i deres ansættelse eller beskæftigelse har direkte kontakt eller mulighed for direkte kontakt med børn under 15 år.

 Nibe Boldklub skal sikre sig digital/ skriftlig samtykkeerklæring fra de pågældende. Dette inkluderer trænere, holdkoordinatorer, bestyrelsesmedlemmer, ledere og forældre der skal med på evt. ture med holdet.

Dette gøres digitalt fra klubbens eboks/nemid af Helle Boddington.

En gyldig børneattest gælder for 2 år.

 Hvem tjekker:   Helle Boddington (Frivillig, men med direkte kontakt til bestyrelsen)  er ansvarlig for indhentningen af de fortrolige oplysninger og er underlagt tavshedspligt.  Endvidere er indhenter af børneattester bekendt med, at uberettiget videregivelse af oplysninger fra DCK er strafbart.

 

 

Revideret maj 2019

Klubnyt 16. maj kl. 20:27
Fodboldstart efter Corona
Ugens hjemmekampe
Oktober 2020
24.
lørdag
11.30
Nibe B
Herrer
M+40
M+40 A / 11M - Efterår 2020 • Pulje 406
Nibe Stadion
Kunstbane 11M
Aalborg KFUM
Nibe Stadion
Kunstbane 11M
25.
søndag
13.30
Nibe B
1
Herrer
Senior
Herrer Serie 1 - Efterår 2020 • Pulje 6
Nibe Stadion
Bane 1
Thisted FC
2
Nibe Stadion
Bane 1
Dommeromk. Dommer 2
Ugens udekampe
Oktober 2020
21.
onsdag
18.30
Sønderup/Suldrup IK Frem
Herrer
Senior
Herrer Serie 3 - Efterår 2020 • Pulje 27
Suldrup Stadion
Nibe B
Suldrup Stadion
24.
lørdag
12.00
FC Silkeborg
Kvinder
U15
U15 Piger Liga 1B (2006) 11M - efterår 2020 • Pulje 892
Buskelund Kunstgræsbane
Nibe B
Buskelund Kunstgræsbane
24.
lørdag
15.30
Støvring IF
Kvinder
Senior
Jyllandsserien Kvinder - Efterår 2020 • Pulje 273
Støvring Kunstgræsbane
BANE 3 Kunstgræs
Nibe B
Støvring Kunstgræsbane
BANE 3 Kunstgræs
25.
søndag
13.00
GIF/SSB
Kvinder
Senior
Kvinder Serie 2 11M/9M - Efterår 2020 • Pulje 286
Storvorde Sejlflod Stadion
Nibe B
Storvorde Sejlflod Stadion
25.
søndag
13.00
Ringkøbing IF
1+2+3
Herrer
U15
U15 Drenge Liga 2A (2006) 11M - efterår 2020 • Pulje 513
Alkjær Stadion
11A
Nibe B
5+6+7
Alkjær Stadion
11A
Dommeromk. 8 (gl.)
25.
søndag
14.00
St. Restrup IF
Omklædning 7
Kvinder
U16
U16 Piger Liga 3 (2005) 11M/9M - efterår 2020 • Pulje 832
Frejlev Stadion
11.1 (Stadion)
Nibe B
Omklædning 9
Frejlev Stadion
11.1 (Stadion)
Dommeromk. Omklædning 8
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;