Menu

Cafeteriadriften

Hent den fulde vejledning [her].
Opdateret den 10. september 2018 

 

ARBEJDSBESKRIVELSE

Cafeteriet passes af alle hold.                

Cafeteriet holder åbent fra første kamp til sidste kamp, dvs. fra omkring 1. april til ultimo oktober. Start og slut passes primært af senior- og oldboysholdene, da børne- og ungdomsholdene ikke er startet på turneringen endnu.

Cafeteriet passes i forbindelse med min. 2 11-mands kampe i forlængelse af hinanden og ved alle førsteholdskampe på såvel herre- som damesiden samt på hverdagsaftener, når der er min. 2 kampe samtidig med at der er træning for andre hold.

Det betyder i praksis, at det næsten kun er på lørdage fra medio april til medio oktober, der passes cafeteria. Fra ultimo juni til primo august, er klubhuset lukket pga. sommerferie.

Det betyder alt andet lige, at et hold får max. én vagt om året.

 

KONTAKTPERSON

For hvert børne- og ungdomshold skal der findes en primær kontaktperson. Gerne flere. Og gerne med sammenlægning af drenge- og pigehold, så fx U13 drenge og piger slår sig sammen, og dækker bemandingen i 2 uger.

 

START OG SLUT

En vagt starter fra ca. 30 min. før første kamp og lukkes når sidste spiller har forladt klubhuset. Køkkenet kan dog lukkes, hvis der kun er enkelte tilbage i klubhuset. Husk altid at informere i omklædningsrummene, at der lukkes om et kvarter. Samtidig er det meget vigtigt at sikre sig, at dem, der evt. sidder tilbage, kan låse huset af, når de forlader klubhuset. Hvis de ikke kan det, SKAL sidste vagt blive tilbage og vente til sidste mand har forladt omklædningsrummene.

Klubhuset er som regel altid låst op, inden første vagt.

Sidste vagt skal altid sikre sig, at alle døre, også dem i omklædningsrummene, er låst af.

 

LYS

Når man kommer ind i gangen, er der lige inden for til venstre et panel med lyskontakter.

 1. Gangarealerne
 2. Køkkenet
 3. Bordtennisrummet (små)
 4. Cafeteriet (loftarmaturer)
 5. Ude (konstant)
 6. Bruges ikke
 7. Motionsrummet
 8. Cafeteriet (små over bordene)


  

ALARM

Du skal IKKE bruge nøgle for at låse op til klubhuset. INDEN du går ind, skal du køre brikken én gang hen over displayet til venstre for døren. Når det røde lys skifter til blåt og døren giver et klik, er døren låst op og du kan gå ind.

Du bruger nøgle for at låse døren op ind til mellemgangen ind til køkkenet. 

Når vagten er slut, skal du låse af og sætte alarmen til igen. Luk og lås døren til køkkenet. HUSK også at lukke og låse døren i modsatte side af køkkenet (den ved kaffemaskinen).

Sluk lyset i køkkenet på kontakten med tapen og sluk alt lyset på nær det på gangene fra panelet i køkkenet.

Luk døren og lås.

Inden du går ud, skal de sidste lys slukkes.

Er alarmen gået køres brikken henover displayet og alarmen er nu slukket. Der skal ikke ringes til alarmcentral.

 

VARESORTIMENT

Der kan som udgangspunkt altid sælges de varer vi har.

Priser findes på de enkelte varer eller står på skilte.

Såfremt der mangler varer, så skriv det på indkøbslisten.

Der må naturligvis ikke sælges øl til unge under 18 år.

Har du en idé til sortiment, så skriv det på indkøbslisten.

 

BRUG AF KASSEAPPARATET

Alt salg tastes ind på kasseapparatet.

Husk at salg fra Dankort-terminalen og MobilePay OGSÅ skal tastes ind på kasseapparatet.

Der ligger også en vejledning ved siden af kasseapparatet.

 

BYTTEPENGE

Der er ved start 500 kr. i byttepenge (mønter og små sedler).

Alt salg fra ugens løb forbliver i posen. Det er først i forbindelse med overdragelsen, at salget tages ud og sættes i banken. 

 

DANKORTTERMINALEN

Husk, at når dankortterminalen bruges, så er det selvfølgelig utroligt vigtigt at tjekke at det er det rigtige beløb, der er tastet ind. Det er også vigtigt at tjekke at salget er gennemført. Endelig skal du huske at taste salgsbeløbet ind på kasseapparatet og ikke det beløb du nødvendigvis tastede ind på dankortterminalen.

Dankortsalget gøres op efter dagens sidste vagt.

Vejledningen hænger også ved siden af dankortterminalen.

 

MOBILEPAY

Det er muligt at betale med MobilePay.

Kunden betaler til 28857 (det er korrekt at der kun er fem cifre). Kunden viser kvitteringen for betalt til personalet.

 

JOBBET

Jobbet som kontaktperson handler primært om at fordele vagterne i ugens løb og være til stede sammen med Maria ved start og ved slut med mindre der aftales andet.

Når man er på vagt i køkkenet er ens job primært at sælge varerne vi har på hylderne. Du skal servicere vores spillere – både vores egne, men selvfølgelig også modstanderne. Og ikke mindst dommeren.

Lave kaffe og the.

Tør borde af i cafeteria og køkken. Ryd op på bordene. Sæt borde og stole på plads. Og tøm skraldespandene i containerne uden for fordøren.

Tjek at komfuret, pølsestegeren og kaffemaskinen er slukket. Det store tv skal også være slukket. Det lille tv med sponsorerne skal ikke slukkes.

Opvaskemaskine sættes i gang, hvis den er mere end halv fyldt. Må også gerne tømmes, hvis den er færdig.

 

 

INDEN KØKKENET FORLADES

 • Kontroller, at alle døre (også i omklædningsrum) og vinduer er lukket. De små øverste vinduer i cafeteriet, skal stå på klem og skal ikke lukkes.
 • Tøm skraldespande.
 • Fyld køleskabet med drikkevarer.
 • Notér på indkøbssedlen, såfremt der mangler varer eller andet i køkkenet.


 

AUTOMATEN

Der skal ikke fyldes varer i automaten.

 

DIVERSE

Skodderne køres op/ned ved hjælp af den lille kontakt lige oven over dankortterminalen.

Der sælges altid kun mod KONTANT betaling. INGEN KREDIT.

I køkkenet er er kun adgang for vagtholdet.

Brugte karklude og viskestykker lægges i vasketøjskurven.