Menu

Indmeldelse og Kontingent

Opdateret 16. juli 2018.

Nibe Boldklub benytter online betaling.

Der betales online. Vælg dit/dit barns hold nederst på siden.  

  • Kontingent: U5 -> U6  -  Mikro - Betaling 1/4 - 1/8
  • Kontingent: U7 -> U8  -  Mikro - Betaling 1/4 - 1/8
  • Kontingent: U9 - U12 - Børn -  Betaling 1/3 - 1/8
  • Kontingent: U13 - U19 - Ungdom -  Betaling 1/3 - 1/8
  • Kontingent: Senior - Betaling 1/3 - 1/8
  • Kontingent: Oldboys og younggirls -  Betaling 1/4 - 1/8

Kontingentet betales altid forud og dækker både indendørs og udendørssæsonen 1/1-31/12. Stopper man indenfor det halve år, man har betalt for, refunderes der ikke kontingent. 

 

Kontingentsatser (halvårligt):

U5 og U6  350 kr.
U7 og U8  420 kr.
U9 til og med U12  570 kr.
U13 til og med U19  620 kr.
Senior  690 kr.
Oldboys, Veteraner og Younggirls  320 kr.
Klub 50 120 kr.
Efterskole 0 kr.
Over 15 km mellem bopæl og klubhus 50%
Studerende seniorer 620 kr.
e-Sport  
Fodbold fitness  
"Mini-Banden" - Fodbold for sjov  50 kr.
Floorball  

 

Årgangsbetegnelser:

Ungdomsgruppen Børnegruppen:     Mikrogruppen:  
 U-19 (2000)  U-12 (2007)   U-8   (2011) 
 U-18 (2001)  U-11 (2008)   U-7   (2012)
 U-17 (2002-2003)  U-10 (2009)   U-6   (2013)
 U-15 (2004)  U-9 (2010)   U-5   (2014)
 U-14 (2005)        Mini-Banden (3-5 år)
 U-13 (2006)       

 

OBS! Alle ungdoms- og seniorspillere, der har mere end 15 km mellem bopæl og klubhus, betaler halvt kontingent. Send besked om dette til medlem@nibeboldklub.dk.

Hvis du skal på efterskole, men ønsker at hjælpe dit "gamle" hold med kampe, når du er hjemme, er kontingentet 0 kr. Send besked om dette til medlem@nibeboldklub.dk.

Seniorspillere, der studerer på gymnasium eller videregående uddannelser, får også reduceret kontingent. Det er fastsat til 620 kr. som er samme kontingent som for ungdomsafdelingens spillere.

Såfremt der skal sendes rykker, vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr. 50,00, og bliver der stadig ikke betalt inden for den gældende frist, vil spilleren blive udelukket for træning og kamp, indtil det skyldige beløb er betalt.

Såfremt der måtte være spørgsmål eller andet, kan klubben kontaktes på e-mail medlem@nibeboldklub.dk eller lad din træner vide, at du gerne vil kontaktes

Manglende betaling udelukker spilleren fra deltagelse i både træning og kamp.