Menu

Dommerbanken

Der er mulighed for brugerbetalt dommerhjælp i stedet for forældre dommere. Aflønning er kontant afregning direkte til dommeren efter endt stævne/kamp i form af 150 kr. pr. kamp/stævne af en samlet varighed på op til 90 minutter.

Navn Adresse Tlf. Mail
Frederik Thorup Irisvej 8 26396294 frederikbuusthorup_3@hotmail.com
Mads Jørgensen Møllevej 31951266 mads-projekt@hotmail.com>
James Røhr Tunstall Kirstine Jensens Vej 8 61677800 james.rtun@hotmail.com


  

Luk