Menu

Talenttræning

FC Thy - piger

Vi er partner klub til FC Thy. Et samarbejde, hvor de kommer til os, og hvor vi også har mulighed for at komme til Thy. Der har været flere fællestræninger i Nibe med rigtig mange deltagende piger (Vi er den klub i FC Thy samarbejde, som har stillet med flest piger til disse fællestræninger) Vi har været indløbspiger til første holdskampe i Thisted, boldpiger, og været ved i omklædningsrummet. Vi får besøg af elite spiller fra FC Thy flere gange i Nibe 

 

AaB - Drenge

Det er den klub, som drengene spiller i, som indstiller spillere til AaB. Det kan forældre ikke gøre.

Ingen spillere behøver at melde afbud, medmindre, at det som minimum gælder tre talentskoletræninger i træk. Afbud mailes på nedenstående mailadresse.

AaB har som hensigt, at sikre et længerevarende forløb for alle deltagende spillere især i de mindste årgange. Dog er det vigtigt for os, at have muligheden for at sortere spillere fra i alle årgange, da vi løbende tager nye spillere ind i de respektive årgange.

Hvis AaB på et tidspunkt mener, at jeres dreng(e) har niveauet til at kunne begå sig på et af AaB's elitehold, kontakter vi først kontaktpersonen i den klub, hvor drengen spiller. Herefter ringer en af vores elitetrænere til forældrene, og hører om det kunne have interesse. Vi vil for det meste foreslå nogle prøvetræninger, hvor begge parter kan se hinanden an, inden et permanent skifte kommer på tale.

AaB rekruttererer først når spilleren skal til at spille U13 eller U14. Vælger en spiller fra en samarbejdsklub at skifte på eget initiativ, til en af AaB's 1.holdstrupper fra U13 til U19, skal AaB underrette den klub, hvorfra spilleren er skiftet.

Ingen spillere behøver at melde afbud, medmindre, at det som minimum gælder tre talentskoletræninger i træk. Det gøres ved at sende en mail til ovenstående email-adresse.

Man kan løbende indstille nye spillere i alle fire/fem årgange.

AaB har som hensigt, at sikre et længerevarende forløb for alle deltagende spillere især i de mindste årgange. Vi tilstræber, at alle nye spillere som minimum er sikret tre træninger.

Mere info på AaB Talentskoler.

Luk