Menu

Talenttræning

Fortuna Hjørring

Nibe Boldklub har i 2013 indgået aftale med Danmarks måske bedste og bedst organiserede fodboldklub på damesiden Fortuna Hjørring, skabt det bedst mulige udgangspunkt for fortsat udvikling af klubbens kvindelige spillere.

Aftalen er gældende for spillere fra U-10 - U15 og det er vigtigt at give klubbens bedste spillere mulighederne for at træne rigtigt, allerede i en tidlig alder.

Fortuna Hjørring vil gerne give klubberne/relevante pigespillere i årgang U10-U11-U12 mulighed for at deltage i Fortunas talenttræninger.

Der er tilbud om ekstra træning til de af klubbens piger i de respektive årgange, som har lidt ekstra i værktøjskassen, brænder for fodbold, er villige til at dygtiggøre sig, og som er motiverede til at træne ekstra og har lyst til at træne teknik med spillere fra andre klubber på et højt niveau. Temaet for træningen vil primært være tekniktræning og bevægelighedstræning (agility).

Pigerne skal selvfølgelig fortsat træne og spille kampe i Nibe Boldklub.

Det er Nibe Boldklubs pigetrænere og sportskoordinator, der vurderer om vi har piger, der kan være relevante at sende til talenttræning som beskrevet. De tre årgange bliver opdelt i grupper efter alder/niveau, og træningen finder sted hver anden fredag kl. 17.00-18.30 på Fortuna Hjørrings baner på Landlyst.

 

AaB

Det er den klub, som drengene spiller i, som indstiller spillere til AaB. Det kan forældre ikke gøre.

Ingen spillere behøver at melde afbud, medmindre, at det som minimum gælder tre talentskoletræninger i træk. Afbud mailes på nedenstående mailadresse.

AaB har som hensigt, at sikre et længerevarende forløb for alle deltagende spillere især i de mindste årgange. Dog er det vigtigt for os, at have muligheden for at sortere spillere fra i alle årgange, da vi løbende tager nye spillere ind i de respektive årgange.

Hvis AaB på et tidspunkt mener, at jeres dreng(e) har niveauet til at kunne begå sig på et af AaB's elitehold, kontakter vi først kontaktpersonen i den klub, hvor drengen spiller. Herefter ringer en af vores elitetrænere til forældrene, og hører om det kunne have interesse. Vi vil for det meste foreslå nogle prøvetræninger, hvor begge parter kan se hinanden an, inden et permanent skifte kommer på tale.

AaB rekruttererer først når spilleren skal til at spille U13 eller U14. Vælger en spiller fra en samarbejdsklub at skifte på eget initiativ, til en af AaB's 1.holdstrupper fra U13 til U19, skal AaB underrette den klub, hvorfra spilleren er skiftet.

Ingen spillere behøver at melde afbud, medmindre, at det som minimum gælder tre talentskoletræninger i træk. Det gøres ved at sende en mail til ovenstående email-adresse.

Man kan løbende indstille nye spillere i alle fire/fem årgange.

AaB har som hensigt, at sikre et længerevarende forløb for alle deltagende spillere især i de mindste årgange. Vi tilstræber, at alle nye spillere som minimum er sikret tre træninger.

Mere info på AaB Talentskoler.